I. Hình thức bảo hành:

- Bảo hành bằng phiếu bảo hành (Đối với khách hàng mua hàng tại cửa hàng)

- Bảo hành bằng SĐT (Đối với khách hàng mua hàng online)

- Liên hệ tổng đài CSKH, chat box (Đối với khách hàng mua hàng tại các sàn TMĐT)

- Khách hàng vui lòng xuất trình phiếu bảo hành / SĐT bảo hành để được áp dụng chính sách bảo hành.