Sự riêng tư của khách hàng là điều vô cùng quan trọng. Vì thế, Chúng Tôi sẽ chỉ thu thập những thông tin cần thiết và có liên quan đến giao dịch giữa quý khách hàng và Cửa Hàng . Những thông tin này gồm có tên, số điện thoại và một số thông tin khác của quý khách hàng theo cách được đề ra trong "Chính Sách Bảo Mật" này.

Quý khách có thể ghé thăm trang web  mà không cần phải cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Khi truy cập trang web, quý khách sẽ luôn ở trong tình trạng vô danh trừ khi quý khách đăng ký tài khoản trên web và đăng nhập vào tài khoản đó.

Quy định Bảo mật hoàn toàn tuân theo theo Quy định của Pháp luật về Bảo mật thông tin cá nhân