- Chính sách đổi hàng của Vascara được áp dụng đối với khách hàng mua sắm tại hệ thống cửa hàng  và website 
- Quý khách mua hàng online có thể đổi sản phẩm trực tiếp tại cửa hàng  hoặc đổi qua đường bưu điện.

- Quý khách mua hàng tại cửa hàng vui lòng đổi sản phẩm trực tiếp tại cửa hàng đã mua ban đầu.