Chính sách thanh toán của khách hàng khi mua hàng

- Khách hàng thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản khi mua sắm tại cửa hàng
- Khách hàng thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản trực tiếp cho nhân viên giao hàng khi mua sắm bằng hình thức online