Chính sách vận chuyển
Chính sách giao nhận áp dụng cho tất cả các khách hàng mua sắm các sản phẩm của website
Hình thức vận chuyển
1. Hình thức giao hàng tiêu chuẩn
1.1. Phạm vi & thời gian giao hàng
Hình thức giao hàng tiêu chuẩn áp dụng cho tất cả khách hàng trên phạm vi toàn quốc.
Địa điểm giao hàng Giao từ kho Hà Nội
Thời gian giao đến khu vực TP. Hà Nội 2 - 3 ngày kể từ khi đơn hàng được xác nhận.
Thời gian giao đến khu vực TP . Hồ Chí Minh 3 - 7 ngày kể từ khi đơn hàng được xác nhận.
Thời gian giao đến các tỉnh thành khác 3 - 7 ngày kể từ khi đơn hàng được xác nhận.

Lưu ý: Thời gian giao hàng dự kiến có thể xê dịch sớm hơn hoặc lâu hơn tùy vào tình hình giao thông, thời tiết cũng như các yếu tố ngoại quan ảnh hưởng đến việc di chuyển của đơn vị vận chuyển từ nơi lấy hàng đến nơi giao hàng.